Grafity: rodzaje i aplikacje

Choć w ofercie mamy surowce mineralne do różnych zastosowań, uważamy, że żadne z nich nie są tak uniwersalne, jak grafity. Dlatego oferujemy szczególnie szeroki wybór grafitu i produktów z grafitu do różnych zastosowań.

Surowce dla przemysłu metalurgicznego i ogniotrwałego

Nawęglacze, często wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym i ogniotrwałym, to jedna z naszych specjalizacji. W ofercie dla firm z tych branż mamy także, między innymi, bloki węglowe, koks, antracyt, węglik krzemu oraz zużyte elektrody grafitowe.

Surowce do produkcji okładzin hamulcowych

Oferujemy szeroki wybór produktów, wykorzystywanych do produkcji okładzin hamulcowych, w szczególności grafitu naturalnego i syntetycznego, koksu naftowego oraz barytu.

Drobno mielone proszki

Nasze najważniejsze produkty, takie jak grafit naturalny czy syntetyczny, koks naftowy, żelazo, żelazostopy czy metale dla spawalnictwa oferujemy także w formie drobno-mielonych proszków.

Surowce pozostałe/ przegląd

Oprócz surowców grafitowych, grafitów oraz surowców zawierających węgiel, które są naszą specjalnością oferujemy szeroki wybór innych surowców do różnych zastosowań. Zobacz dokładną listę tych produktów.