• Grafit naturalny / syntetyczny, koks naftowy
  • Proszek żelaza dla spawalnictwa, druku 3D, cięcia etc.
  • Proszki żelazostopów oraz metali dla spawalnictwa