• NAWĘGLACZE:
    • Grafit syntetyczny – naturalny, kalcynowany koks naftowy, koks pakowy, kalcynowany antracyt
  • KOKS:
    • Naftowy, Naftowy kalcynowany, metalurgiczny
  • Antracyt
  • Węglik krzemu metalurgiczny
  • Zużyte elektrody grafitowe ( skupujemy, sprzedajemy )
  • Bloki węglowe, wykładziny piecowe, kształtki węglowe oraz grafitowe

Możemy oferować surowce jednorodne jak również mieszanki wg. specyfikacji klienta.