• Magnetyt
 • Elektrokorund brązowy, biały
 • Tlenek glinu: biały, metalurgiczny
 • Boksyt
 • Magnezyt
 • Mikro-Krzemionka
 • Szamot
 • Andaluzyt
 • Tlenek cynku ( biel cynkowa )
 • Cyrkon piasek, mączka
 • Fused Silica ( krzemionka topiona )
 • Tlenek magnezu, mączka magnezowa
 • Rutyl
 • Ilmenit
 • Węglik krzemu
 • Mikrosfera sucha
 • Antracyt filtracyjny
 • Węgiel aktywny